Dotazník pro osvětlení

Kontakt
Údaje o pozemku

Nejlepším podkladem pro návrh automatického závlahového systému je výkres sadovnických úprav od zahradního architekta. Pokud ho nemáte k dispozici, vyneste Váš pozemek na milimetrový nebo čtverečkovaný papír v udaném měřítku. Označte trávníkové a výsadbové plochy určené k závlaze. Označte všechny prvky, které jsou pro závlahu překážkou, tzn. keře, stromy (včetně výškové pozice koruny), zpevněné a ostatní plochy na které si nepřejete postřik. Pokud je pozemek ve svahu, uveďte několik výškových kót. V případě, že posíláte výkres elektronicky, okótujte jeden rozměr (nejlépe co největší) tak, aby mohl být výkres usazen do měřítka.Požadavky na osvětlovací systém