Dotazník pro závlahy

Kontakt
Údaje o pozemku

Nejlepším podkladem pro návrh automatického závlahového systému je výkres sadovnických úprav od zahradního architekta. Pokud ho nemáte k dispozici, vyneste Váš pozemek na milimetrový nebo čtverečkovaný papír v udaném měřítku. Označte trávníkové a výsadbové plochy určené k závlaze. Označte všechny prvky, které jsou pro závlahu překážkou, tzn. keře, stromy (včetně výškové pozice koruny), zpevněné a ostatní plochy na které si nepřejete postřik. Pokud je pozemek ve svahu, uveďte několik výškových kót. V případě, že posíláte výkres elektronicky, okótujte jeden rozměr (nejlépe co největší) tak, aby mohl být výkres usazen do měřítka.


Zdroj vody

K odhadu bude počítáno s průtokem 1 l/s. Pokud můžete uvést přesnou hodnotu průtoku*, případně i tlaku, uveďte hodnoty v následujícím políčku.

parametry zdroje vody
l/s
Bar
*) k měření můžete použít min. 10 l nádobu, měření doby plnění proveďte alespoň 5x, uveďte průměrnou hodnotu.


Pokud počítáte s připojením systému ke stávajícímu čerpadlu, uveďte jeho výrobce a typ, případně doplňte body pracovní křivky čerpadla:pracovní křivka čerpadla: H[m] 25 30 35 40 45 50
Q[l/s]
Požadavky na závlahový systém