Odborné ošetření stromů

Zajistíme profesionální celoroční péči o vaše dřeviny. Naše portfolio činností sestává z mnoha různých zákroků a služeb. Pokud jde o odborné ošetření stromů, provádíme například: řezy ovocných stromů a dalších dřevin aplikaci speciálních ochranných prostředků léčbu poranění stromů Řezy stromů Odborně provedenými řezy je možné zajistit zdravý vývoj stromů. Velice důležité jsou tyto zákroky v případě ovocných stromů, neboť je tak možné podstatně zvýšit jejich životnost a výnosnost. U stromů v městských oblastech je zase třeba provádět bezpečnostní řezy, protože pády starých nebo poškozených větví mohou představovat vážné následky. Provádíme řezy, které umožní: bezpečnou redukci starých větví optimalizaci hustoty koruny odstranění větví, které by mohly nevhodně zasahovat do okolních konstrukcí Všechny řezy provádíme účelně a teprve poté, co jsou zváženy veškeré jejich důsledky. Pamatujeme na to, že žádný zásah není možné vzít zpět. Udržení zdraví stromů je naší nejvyšší prioritou. Ošetření stromů chemickými prostředky Pomocí chemických prostředků je možné stromy ochránit před škůdci, kteří by jinak mohli svoji činností ohrozit správný vývoj a zdraví dřeviny. Léčba poranění stromů Odborné ošetření stromů zahrnuje i efektivní léčbu poškození stromů. Vyřešíme problémy, které byly způsobeny například: ulomením větví okusem poškození úderem blesku neodborně provedenými řezy Stromy si sice dovedou s většinou poranění samy poradit, nicméně včasným odborným ošetřením stromů, které zahrnuje právě léčbu poranění stromů, můžeme dosáhnout rovnoměrného vývoje dřeviny, urychlit hojení a zajistit, že strom bude co nejdříve dosahovat požadovaných výnosů.