Řezy výchovné i udržovací

Řezy výchovné i udržovací všech druhů dřevin Výchovné a udržovací řezy nachází největší uplatnění v případě ovocných stromů, nicméně se provádí i u dalších druhů dřevin. My se dokážeme dobře postarat jak o váš sad, zahradu tak i o park. Kromě řezů výchovných a udržovacích se můžete setkat i s řezy bezpečnostními nebo zdravotními, nicméně tyto zákroky fakticky spadají do kategorie udržovacích řezů. Typologii řezů můžeme znázornit následovně: Řezy zakládací Výchovné Řezy udržovací Bezpečnostně redukční Léčebné Výchovné řezy Díky výchovným řezům se bude strom vyvíjet tak, jak si představujete. Během prvních deseti až patnácti let života stromu můžeme usměrnit vývoj jeho koruny. Pro každý strom je z dlouhodobého hlediska vhodná jiná koruna, co do tvaru a rozměrů, proto lze pomocí správně provedených výchovných řezů zajistit optimální strukturu dřeviny. Udržovací řezy Udržovací řezy se provádí po ukončení základního vývoje stromu (u ovocných strom zhruba po šesti letech) a neměly by již výrazně zasahovat do jeho struktury. Ve srovnání s výchovnými řezy bývají udržovací řezy podstatně méně hluboké. Obvykle je hlavním cílem provádění udržovacích řezů prodloužení doby, po kterou je strom schopen plodit ovoce. V případě ostatních druhů dřevin mají udržovací řezy zejména podobu zdravotních řezů. Udržovací řezy jsou důležité i pro zajištění bezpečnosti nebo pro přizpůsobení koruny stromu vnějším překážkám. Výchovné i udržovací řezy všech druhů dřevin provádíme opatrně a nejprve důkladně analyzujeme jejich následky a vhodnost. Počet zásahů minimalizujeme, a to jak s ohledem na snížení vašich nákladů, tak i pro zajištění maximálního klidu stromu. Výchovný řez stromů Pomocí výchovných řezů stromů je možné během prvních přibližně deseti až patnácti let života dřeviny usměrnit její vývoj tak, aby v období plodnosti bylo dosahováno maximální možné produkce ovoce nebo dalších plodin. Ačkoliv výchovné řezy stromů mohou vypadat jako jednoduché zásahy, které zvládne každý, měly by však být prováděny pouze odborníkem se zkušenostmi. Pozor na nevhodné zásahy Nesprávně provedený výchovný řez stromů totiž může negativně ovlivnit jak výnosy, tak i celkově zdraví dřeviny. V krajních případech mohou vést amatérské řezy až k předčasnému úhynu stromu. Ve firmě Zahrady Bula máme bohaté zkušenosti s prováděním zákroků mnoha různých typů. Díky tomu můžeme k výchovným řezům přistupovat komplexně. Řezy můžeme rozdělit podle toho, jestli jsou prováděny v létě nebo v zimě. Letní řezy se v případě ovocných stromů zaměřují především na zvýšení množství pupenů nebo naopak na jejich snížení. V době vegetačního klidu (v zimě) pak provádíme řezy, jež vedou ke snížení intenzity koruny stromu tak, aby byla zajištěna vhodná prosvětlenost. Ekonomické výhody výchovných řezů Někteří lidé přistupují k řezům stromů odtažitě, protože tvrdí, že by se do vývoje stromu nemělo zasahovat. Existují však důvody, proč neponechat tuto záležitosti na přírodě – vhodně provedenými řezy se totiž zvýší výnosy ovocných stromů a zajistí se zdravý vývoj dřevin všech druhů. Včasným zásahem se navíc může efektivně zamezit zasahování větví do okolních staveb (například skleníků), respektive předejít tomuto problému s nízkými náklady. Redukce mladých větví je totiž mnohem méně finančně náročná. Proto by měl být výchovný řez stromů proveden přibližně třikrát během prvotního desetiletého vývoje dřeviny.