Servis závlahových systémů 

Správná projekce zavlažování a instalace závlahových systémů je základ pro jejich kvalitní funkci, ale správná a pravidelná údržba zaručí navíc i dlouhou životnost zavlažování.

Pro celoroční servis zavlažování je důležité zejména správné zazimování závlahových systémů, kdy je třeba po skončení sezóny důkladně odvodnit celý systém zavlažování. Špatným nebo žádným zazimování zavlažování je většinou systém odsouzen k poškozením. Z našich zkušeností proto doporučujeme alespoň 1 x ročně provádět odbornou údržbu závlahového systému. Zazimování je k tomu nejvhodnější, je třeba projít celý systém zavlažování od čerpadla až po poslední trysku závlah, včetně vyčištění filtrace závlahového systému.

Našim zákazníkům nabízíme komplexní záruční servis závlahových systémů k námi dodávaným závlahovým systémům po dobu3 leté záruky. Pozáruční servis zavlažování nabízíme jak na námi realizované zavlažování, tak i na závlahové systémy realizované jinými závlahovými firmami.

V rámci servisu závlahových systémů je možné tyto systémy upravovat a vylepšovat modernějším čidlem srážek, řídící jednotkou zavlažování i modernějšími tryskami pro zavlažování.

Servis závlah zajištujeme zejména na území Praha a Středočeský kraj, jsou pro vás připraveny zázemí poboček Praha, Přezletice i Kamenice. V rámci servisu zavlažování je možné objednat i údržbu vaší zahrady či servis trávníku nebo jen jednorázový zásah.

Základní servis zavlažování se skládá z jarního zpuštění zavlažování, v průběhu roku nastává kontrola trysek a seřízení postřikovačů, vyčištění filtru zavlažování, kontrola dostřiku závlah a podzimní zazimování závlahového systému.

Z NAŠICH SLUŽEB SERVISU ZÁVLAH SI MUŽETE VYBRAT NAPŘÍKLAD TYTO SLUŽBY:

 • Jarní spuštění systému závlah
 • Seřízení trysek a dostřiků zavlažování
 • Seřízení a naprogramování jednotky závlahového systému
 • Mechanické opravy trysek zavlažování
 • Servis trubního vedení závlah a elektroinstalace pro závlahové systémy
 • Opravy a výměny poškozených čerpadel pro potřebu závlah
 • Opravy a výměna poškozených trysek a postřikovačů zavlažování
 • Úpravy a rozšíření starších instalací závlah pro aktuální stav zahrady
 • Opravy a výměny filtrů a filtračních sestav zavlažování
 • Zazimování závlahového systému na zimu
 • Podzimní odvodnění zavlažování