Hnojení trávníků

Čím intenzivnější seč trávníku, tím vyšší dávku živin je třeba dodávat. Pravidelným přísunem dusíku (N) podpoříme růst a odnožování trav. Vývoj kořenového systému je značně závislý na dostatku fosforu (P). Zejména letní a podzimní aplikace hnojiv s vyšším obsahem draslíku (K) zvyšuje odolnost trav vůči stresovým situacím (sucho, mráz, choroby) a aplikuje se proto před letními přísušky a na podzim. Travní koberce respektive trávník je nutné hnojit pravidelně dle návodu výrobce zakoupeného hnojiva, snažíme se vyhnout stavu, když trávník již začíná blednout. Hnojení provádíme pomocí rozmetadla, které zajišťuje rovnoměrný a kvalitní rozhoz.

 

Hnojiva

 

Běžně prodávaná hnojiva v obchodní síti si můžeme rozdělit do několika skupin: na krátkodobá, dlouhodobá a pro ty co nechtějí řešit jaké hnojivo se balí do balení s nápisem ?Trávníkové hnojivo?. Základní výběr hnojiva je dle ročního období (dle fáze růstu trávníku), ve kterém budete o Váš trávník pečovat.

 

Krátkodobá hnojiva

 

Nejčastěji se jedná o hnojiva používaní v zemědělské výrobě ? ledek, síran, močovina. Vyznačují se nárazovým růstem trávy, kdy se hnojivo rychle rozpouští a tráva rychle narůstá. Výhodou těchto hnojiv je cena, nevýhodou je potřeba častější potřeba aplikace, nevyrovnaný nárůst travní hmoty a možnost při špatné aplikaci způsobit popálení trávníku nebo různobarevné fleky. Pokud potřebujete, aby se živiny dostaly k rostlině hodně rychle (luční porost na sklizeň), dejte přednost krátkodobému hnojivu. To zvolte i v případě, že máte dost času k jeho častější aplikaci.

 

Dlouhodobá hnojiva, hnojiva s postupným uvolňováním živin

 

Pro dlouhodobou údržbu trávníku doporučuji hnojivo dlouhodobé, ušetří vám zcela jistě čas i práci a k rostlinkám se bude pozvolna uvolňovat ve správných dávkách. Doporučený interval hnojení je dle typu: 2x-4x za sezonu. Jsou speciálně vyvíjená pro travnaté plochy. Představují minimální nebezpečí spálení trávníku a zajišťují vyrovnaný růst. Přičemž automatické závlahové systémy a dlouhodobá hnojiva jsou tou nejlepší kombinací co můžete dopřát sobě a svému trávníku.

 

Jarní startovací hnojivo

 

Ze všech živin je pro trávník v růstu nejvíce potřeba dusík, který je nezbytný pro růst zelené hmoty. Je však třeba doplnit i další živiny, protože byly v průběhu roku spotřebovány či v důsledku vody částečně i vyplaveny do spodních vrstev půdy. Jedním z prvních zásahů na prahu nové vegetační sezóny se jeví jako nejúčelnější trávník počátkem jara ?probudit" startovacím hnojivem obsahujícím dostatečný podíl dusíku v nitrátové a amonné formě, které jsou pro travní drn okamžitě přístupné. Aplikace se provádí od března do dubna dle vývoje počasí.

HNOJIVA S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM ŽIVIN ? vhodná pro pěstební sezónu ? Osmocote, Multigreen, Garden Boom a mnohá další trávníková hnojiva na bázi obalované technologie.

U těchto hnojiv je uvolňování živin závislé na teplotě. Živiny jsou uvolňovány jakmile teplota půdy je vyšší než 6 °C a se zvyšující teplotou se uvolňuje větší množství až do teploty 35°C, kdy se uvolňování pozastavuje. Voda neovlivňuje rychlost uvolňování, což je výhoda těchto trávníkových hnojiv při deštivém počasí nebo automatické závlaze. Multicote granule jsou složeny z živinového jádra, které je zapouzdřeno v polymer-pryskyřicovém obalu. Hnojivo z granule se okamžitě po aplikaci neuvolňuje. Nejdříve v prvních 7-10 dní po aplikaci přijímá vlhkost. Malá část dusíku na povrchu granule je neobalovaná a okamžitě může působit. K uvolňování živin dochází během vegetační sezóny v závislosti na teplotě půdy. Jestliže poklesne, zpomalí i průběh uvolňování živin. Na konci uvolňovacího cyklu jsou živiny kompletně vyčerpány a granule se rozpadnou.

 

Podzimní hnojivo

 

Speciální podzimní trávníková hnojiva obsahují nízké množství dusíku a vyšší obsah draslíku napomáhající lepšímu přezimování trávníku ( vyšší odolnost proti vymrzání), včasná aplikace snižuje tvorbu podzimních rzí a zimních plísni. Lze pozorovat i rychlejší zapojení trávníku na jaře. Aplikace se provádí od září do listopadu dle vývoje počasí v kombinaci s preventivní podzimní aplikací fungicidů je to nejvhodnější způsob ošetření trávníku před zimou.

 

Naše základní doporučení:

  • pamatujte že, intenzivně sečený trávník moderních trávníkových odrůd ke kvalitnímu výsledku, potřebuje vždy kvalitní hnojení
  • používejte vždy vhodné a doporučené hnojivo pro danou růstovou fázi trávníku a roční období
  • pokud je to možné využijte moderní hnojiva s postupným uvolňováním živin, nedochází k tak velkému vyplavování živin do spodních vrstev a vod
  • hnojiva neaplikujte při plném slunci, lépe je navečer a před deštěm, popřípadě je vhodné po aplikaci zavlažit