Pokládka trávníku a travních koberců

Ze zkušeností víme: Odložení pokládky trávních koberců může mít za následek zapaření a následné uhynutí trávníku!

 

Pokládka trávních koberců

 

Pokládku trávního koberce začínejte na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Tento způsob pokládky vám ušetří cenný čas a i potřeba prořezů bude menší. Pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ovšem nesmějí se přes sebe překrývat. Pokud je hrana nějak poškozená nebo spoj nevypadá dobře, doporučujeme trávníkové koberce položit přes sebe a obě vrstvy souběžně proříznou což vytvoří dokonalý spoj.

 

Pokládka trávníku

 

Následnou řadu vždy pokládejte rovnoběžně s předchozí, aby vznikající spáry konců drnů jedné řady nenavazovaly na spáru v předchozí řadě ? spáry by se měly střídat jako na cihlové zdi na písmeno T.

 

Ošetření travních pásů resp. travních drnů

 

Přebytečné části trávních drnů (v rozích, na okraji plochy atd.) odstraníme řezem za pomoci ostrého vroubkovaného nožem. Při pokládce trávníku se snažíme zbytečně nevstupovat na trávníkový drn. Pokud je to nezbytně nutné, pokládáme na něj širokou fošnu nebo prkno. Položený trávníkový koberec uválcujeme šikmo ke směru položených drnů a dostatečně zavlažíme. Závlahu provádíme i v průběhu pokládky, tak aby nám koberce nezasychaly. Trávní koberce s nimiž nepracujeme chráníme proti slunci a vyschnutí, nejlépe složením ve stínu popřípadě přikrytím vzdušnou tkaninou, nebo stínovací sítí. Trávníkové pásy musí být položeny nejpozději do 24 hodin od sloupnutí. Sloupávají se nejčastěji večer před dodáním nebo brzo po ránu. Pokud nestíháte pokládat trávní koberce okamžitě po dodání, je nezbytně nutné rozvinout je na stinném místě a zavlažit

 

Ukotvení travních pásů

 

Především na svazích, případně na okrajích plochy, se doporučuje zajistit drn dřevěnými kolíky, aby nedocházelo k posunu koberce ještě před zakořeněním. Svahy vždy drnujeme od vrchu k úpatí, travní pásy se snažíme pokládat svisle nebo šikmo, nikdy vodorovně. Při vodorovné pokládce na svahu hrozí, že se trávníkové koberce budou sesouvat.

 

Prokořenění travního koberce s podložím

 

Základní prokořenění nastává zhruba po dvou týdnech, pak se již trávní koberce může začít běžně používat jako trávník. Při dobře připraveném podloží se již večer můžete potěšit z krásně zeleného trávníku. Takto zapěstovaný trávník je od začátku hustý, bezplevelný s dobrou odolností vůči sešlapání. Travní koberce vždy pokládáme v bezmrazém období, nejčastěji od začátku dubna až do konce října. Při pokládkách v letním období je třeba pamatovat na dostatečně rychlé položení s důrazem na ochranu proti zapaření, v případně větších ploch rozdělit pokládku na více dní a dle toho provádět návoz trávních koberců.

 

Následné péče po pokládce travního koberce

 

Většina směsí pro trávní koberce vyžaduje pro zdárný výsledek v dalších letech intenzivnější péči založenou zejména na kvalitním hnojení a dostatečném množství vody v průběhu růstové fáze. V případě hnojení travního koberce a závlahových systémů je nejlepších výsledků zpravidla dosaženo při použití kombinace hnojiv s pozvolným uvolňováním a instalací automatických závlahových systémů.

Naše základní doporučení:

  • nikdy nepokládáme na suchý tvrdý povrch. Vždy pokládejte na vlhkou půdu, před položením mírně hráběmi nakypřenou, aby se drn lépe spojil s podložím
  • pokládku začínejte s nejdelší stranou pozemku, snadníte si práci a i prořezy jsou menší
  • při pokládce vždy navazujeme na již položené pásy travního koberce
  • snažte se jezdit a choďte po položených podlážkách, ne přímo po připraveném povrchu půdy nebo trávním koberci
  • svahy vždy drnujeme od vrchu k úpatí, pásy se snažíme pokládat svisle nebo šikmo, nikdy vodorovně
  • po pokládce trávního koberce plochu uválcujte a dostatečně zavlažte
  • nyní se můžete radovat z vašeho zeleného trávníku, trávní koberec můžete intenzivně používat cca po 14 dnech péče