Příprava půdy pro trávník a travní koberce

V obou případech, jak před výsevem, tak i před pokládkou travního koberce, je nutná odborná příprava půdy, které doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost.. Před samotnou přípravou půdy je důležité odplevelení hlavně od vytrvalých plevelů, které se v trávníku velmi těžko likviduji ? zejména pýr, svlačec, pcháč. Odplevelení nejčastěji provádíme za pomoci totálních  herbicidů Roundup, Kaput, Fondo apod, po odplevelení zkypříme půdu minimálně na hloubku 10 cm. Obecně se dá říci, že trávník pro optimální růst potřebuje vrstvu substrátu 10 - 15 cm. Ideální podklad pro travní pásy a trávníkové koberce je trávníkový substrát. Ten je vhodný tam, kde jsou zeminy velmi špatné (jílovitá, kamenitá). Pokud podmínky neumožňují použít předpřipravený trávníkový substrát, pokuste se půdu alespoň upravit, použitím křemičitého písku, který promícháte (např. rotavátorem) se současnou zeminou do hloubky 10-15 cm.

 

Založení nového trávníku a pokládka travních koberců

 

Postup prací, které předchází činnostem ?založení zcela nového trávníku? a ?pokládka trávníku nebo travních koberců?:

 • Provedeme chemické odplevelení, počkáme cca 10-21 dní dle přípravku, teploty a skladby plevelů.
 • Odstraníme nežádoucí příměsi, jedná se o zbytky stavebních materiálů a kamení.
 • Srovnejte si podklad +/- 2 cm.
 • Rozvezte trávní substrát nebo písčitou zeminu v hloubce minimálně 15 cm ? je třeba počítat s 15 - 20% slehnutí!
 • Při navážce substrátu nebo zeminy, hutněte, aby se později nepropadal. Dá se případně nechat slehnout samovolně, ale je na to potřeba čas nebo zálivka
 • Po navezení požadované výšky substrát urovnejte a důkladně zavlažte (30 l/m2).
 • Po 2 až 3 dnech znovu plochu urovnejte a převálcujte lehkým hladkým válcem.
 • Zkontrolujte, že se plocha neboří a nejsou v ní drobné nerovnosti. Nyní můžete provést výsev nebo pokračovat k pokládce.
 • Den před pokládkou plochu zavlažte tak, aby byl substrát v době pokládky vlhký.

 

Renovace stávajícího trávníku

 

Jak postupovat při renovaci stávajícího trávníku:

 • S pomocí totálního herbicidu (Roundup, Dominátor) provedeme likvidaci plochy současného trávníku.
 • a) Po 14 dnech na trávník použijeme rotavátor, přidáme křemičitý písek a znovu použijte rotavátor do hloubky cca 12 cm.
 • b) osobně doporučuji odřízněte starý travní drn ruční slupovačkou nebo rýčem a plochu zpracujte předchozím způsobem
 • Pro vylepšení vlastností stávající zeminy můžete přidat 2 ? 3 cm trávníkového substrátu (popřípadě rašeliny) Při aplikaci rašeliny nesmíme opomíjet pH půdy. Optimální kyselost pro pěstování trávníku se pohybuje v rozmezí 5,5 - 6,5. Nižší hodnoty pH upravíme dodáním adekvátního množství vápníku do půdy, a to ve formě jemně mletého dolomitického vápence a promíchejte do hloubky
 • Po navezení potřebných výšek substrátu jej urovnejte a důkladně zavlažte (30 l/m2).
 • Po navezení požadované výšky substrát urovnejte a důkladně zavlažte (30 l/m2).
 • Po 2 dnech opět plochu přerovnejte a zaválcujte lehkým válcem.
 • Zkontrolujte, že se plocha neboří a nejsou v ní drobné nerovnosti. Nyní můžete provést výsev nebo pokračovat k pokládce.
 • Den před pokládkou plochu zavlažte tak, aby byl substrát v době pokládky vlhký.
 • Nyní je správný čas na pokládku.

 

Naše základní doporučení:

 • Správná příprava půdy je nadevše, vše na čem se člověk snaží ušetřit, se později vymstí.
 • Použijte kvalitní nezaplevelené substráty ? kvalita se vyplatí!
 • pozemek připravujte stejně jako pro výsev trávníku, veškeré hrby a vlny jsou znát
 • trávník pokládejte nejdříve den po dokončení upravení ploch
 • pokud nepoužijete travní substrát, doporučuji přimíchat do svrchní vrstvy křemičitý písek pro odlehčení
 • při pokládce povrch pod travní koberec vždy rozrušujte