Příprava půdy pro trávník

Hustý trávník je více než jen okrasou zahrady. Ovšem, aby byla tráva krásně hustá, je potřeba dobře připravit půdu ještě před samotným založením zeleného koberce. Trávníky by měly mít stejně kvalitní podklad, jaký dáváme nejnáročnějším květinám, vyžadují totiž zeminu, která je bohatá na živiny a dobře propustná.

Trávníky jsou vlastně trvalky, které na jednom stanovišti vytrvávají po několik desítek let. Proto je příprava půdy před zakládáním trávníku tolik důležitá. Mnozí si myslí, že založení trávníku je jednoduchou záležitostí, ve skutečnosti patří trávník mezi nejnáročnější prvky zeleně. Vyplatí se tedy před jeho zakládáním důkladně připravit půdu. Půda musí mít perfektní fyzikální i chemické vlastnosti.

Příprava půdy pro trávník a travní koberce.

V obou případech, tedy jak před výsevem, tak i před pokládkou travního koberce, je nutná odborná příprava půdy. Půdu nebudeme po výsevu či výsadbě přece měnit po řadu let. Správná příprava půdy je tedy nadevše. Vše, v čem se člověk snaží ušetřit, se později může vymstít.

Kvalitní propracování půdy musíme zajistit až do hloubky 15 cm. V tomto profilu je potřeba půdu zbavit kamenů od kořenů vykácených stromů, stavebních sutí a jiných kusů materiálů. Podle vláhových poměrů v půdě zřídíme buď drenáž, nebo závlahu a terén celkově doupravíme v požadovaném sklonu.

Dále je potřeba pečlivě odstranit plevel. Máme dvě možnosti jak potlačit plevel a to mechanicky nebo chemicky. Pokud obděláváme vetší pozemek s náletem obtížného plevele, budeme asi nuceni sáhnout po chemickém pomocníku. Chemický způsob je sice finančně nákladnější, ale rozhodně jednodušší.

Vyčištěnou a odplevelenou půdu potom řádně prokypříme do hloubky15 cm a zapravíme do ní hnojení. Trávníky nejlépe prospívají při pH 5,5 -6,5, pokud je tedy pH nižší, zapravujeme ještě před rytím odpovídající množství vápníku.