Montáž zavlažování

Mnoho lidí stále podceňuje zavlažování, každodenní pravidelné zavlažování je totiž velmi náročné na čas a při veškerých každodenních povinnostech jim ho již mnoho nezbývá. Udržení trávníku v dobré kondici je ovšem bez pravidelné závlahy nemožné. Přitom se nabízí jednoduché řešení automatická závlaha. Automatická závlaha se v dnešní době stává dobře dostupnou záležitostí. Díky systému automatického zavlažování můžete odložit hadice i konve a ušetřit si spoustu práce i starostí. Dobře rozložené postřikovače a pravidelná zálivka přivede trávník ke zdravé barvě a hustotě.

Jak probíhá samotná montáž zavlažovacího systému?

Pro správné zavlažování je rozhodující rovnoměrnost závlahy, tu zajistí dokonalé překrývání dostřiků jednotlivých postřikovačů. Proto je důležitý především kvalitní zpracovaný projekt. S projektem potom můžete přistoupit k samotné instalaci. Správná instalace a nastavení moderního zavlažovacího systému vyžaduje řadu specifických znalostí a dovedností, proto se doporučuje svěřit ji odborné firmě, která má s touto činností dostatek zkušeností.

Jak probíhá montáž zavlažování? Po pečlivém rozměření a vytyčení postřikovačů přicházejí na řadu zemní práce. Je potřeba vytvořit drážky pro potrubí, které bývá uloženo cca 30 cm pod povrchem. Je-li vaše zahrada založena již několik let a máte pečlivě vypěstovaný trávník, nemusíte mít z hloubení drážek vůbec žádné obavy. V tomto případě jsou výkopové práce prováděny s maximální pečlivostí, takže již po několika dnech je zásah neznatelný. V místě vedení rozvodů se nejdříve odstraní travní drn, který se odloží bokem. Po uložení potrubí se výkop pečlivě zahrne, dostatečně zhutní, trávníkový drn se položí zpět na své místo a provede se jeho ošetření. To vše je provedeno během několika málo hodin, aby nedošlo k proschnutí drnu a odumření části kořenového systému. Po pár týdnech již ani nenajdete místa, kde byl výkop prováděn.